Hướng dẫn sử dụng Samsung Gear VR

Lắp ráp, kết nối sử dụng Gear VR: Đầu tiên bạn gắn dây đeo vào thiết bị sao cho móc dây đeo ở phía trên vào các móc dây đeo trên Gear VR và sử dụng khóa dán để dán chặt mỗi bên. Tương tự với vòng dây còn lại nối với móc trên dây […]