Bộ 4 cánh cho máy bay mjx bugs 5W

120,000 Chia sẻ

Bộ sản phẩm 4 cánh (2 thuận, 2 nghịch) sử dụng cho máy bay MJX bugs 5W

Chất liệu nhựa, màu sắc đen

Bình luận