Động cơ Brushless máy bay MJX Bugs 3

274,000 Chia sẻ

Thương hiệu: MJX
Sản phẩm: Motor
Thích hợp với:  Bugs 3 RC quadcopter

Bình luận