Khay chuyển đổi gắn GoPro / SJCAM/ GITUP/ AMKOV dùng cho gimbal smooth Q

250,000  185,000 Chia sẻ

Khay chuyển đổi gắn GoPro / SJCAM/ GITUP/ AMKOV dùng cho Smooth-Q/ Smooth-II/ Smooth-3

Dùng cho cho  gimbal OSMO, gimbal Zhiyun Smooth-C / Smooth-II và Feiyu G4 Plus / SPG Live / G4 Pro gimbal.

Có thể kẹp cho GoPro, Xiaoyi, SJCAM , GITUP. SJCAM và các camera hành động khác có kích thước tương tự.

Bình luận