Mạch máy bay syma X8 Pro

790,000 Chia sẻ

Sản phẩm bộ mạch chính của máy bay syma x8 pro, không gồm modul mạch GPS

 

Bình luận