Pin máy bay Syma X8SW/ X8 Pro

Availability: Hết hàng

290,000 


Hết hàng


Chia sẻ

Thích hợp cho: Syma X8SW, X8SC
Thời gian sạc đây:Khoảng 150 phút
Thời bay bay:10 phút
Voltag: 7.4V
Dung lượng: 2000mah

Bình luận