So sánh gimbal Vilta M với Osmo Mobile 2 và Smooth 4

Freevision Vilta M  có thực sự tốt ? So sánh các tính năng giữa gimbal chống rung Freevision Vilta M vs Osmo Mobile 2Smooth 4

Giữa Vital M và Smooth 4

 

Freevision Vilta M và Zhinyun Smooth 4 vs DJI Osmo Mobile 2

Xem thêm về gimbal  Freevision Vilta M vs Osmo Mobile 2Smooth 4

Bình luận