Đánh giá đồng hồ thông minh Mobvoi Tichwatch 2

Đồng hồ thông minh Ticwatch 2 là một sản phẩm chạy Ticwear 4.0, một hệ điều hành dựa trên Android và được xây dựng bởi Mobvoi, công ty được thành lập vào năm 2012 bởi những cựu nhân viên Google. Mobvoi là một công ty được Google hậu thuẫn và được biết đến với ứng […]