Đánh giá máy bay điều khiển từ xa Bayangtoys X16

Bayangtoys vừa mới ra mắt chiếc máy bay điều khiển từ xa có tên X16, sản phẩm có động cơ không chổi than đầu tiên mà họ mới phát hành, với sức mạnh thừa khả năng để dễ dàng nâng bất kỳ một chiếc camera hành động nào. Bayang X16 sử dụng khung 350mm tương tự […]