Cách kiếm Pokecoins miễn phí từ Google Play Store

Một trong những tính năng bạn có thể thực hiện trong Pokemon Go là mua Pokecoins. Chúng được sử dụng để có được Poke Balls, Incense, Lures, Egg Incubators và nhiều thứ khác nữa. Bạn có thể mua Pokecoins khác nhau, từ 100 coins với giá 99 cent đến 14.500 coins với giá 99,99$. Với […]