Tài khoản thanh toán

Quý khách mua hàng có thể chuyển khoản về các tài khoản sau của D2Tshop.com:

  • Ngân hàng TMCP Quân đội MB
  • Số TK: 0050106759003
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Tuấn

Nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng điền:

  • Tên người chuyển khoản
  • Lý do chuyển khoản
  • Mã đơn hàng

Ví dụ: Nguyễn Văn B, thanh toán đơn hàng #1678

Bình luận