Tài khoản thanh toán

Quý khách mua hàng có thể chuyển khoản về các tài khoản sau của D2Tshop.com:

Ngân hàng VIB Ngân hàng MB
   Chủ tài khoản Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Mạnh Tuấn
   Số tài khoản 015704060031245 0050106759003
   Chi nhánh VIB Hà Nội MB Trần Duy Hưng

Nội dung chuyển khoản quý khách vui lòng điền:

  • Tên người chuyển khoản
  • Lý do chuyển khoản
  • Mã đơn hàng

Ví dụ: Nguyễn Văn B, thanh toán đơn hàng #1678

Bình luận