Trên tay đồng hồ thông minh Ticwatch 1

Video trên tay đồng hồ thông minh Ticwatch 1 tại D2Tshop.com:

  • Mở hộp và trên tay đồng hồ Ticwatch 1
  • Hướng dẫn kết nối Ticwatch 1 với điện thoại
  • So sánh hình thức giữa Ticwatch 1 và Ticwatch 2

Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm đồng hồ thông minh Ticwatch 1

Bình luận